دو زن مصری با نقشه ای از پیش طرح شده یک دختر را که یکی از این دو زن با او اختلافی قدیمی داشت را به آپارتمان خود دعوت کردند و در آنجا همسر زنی که با دختر اختلاف داشت با اسلحه سرد دختر را تهدید نمود و به او تجاوز جنسی کرد در حالیکه همسرش نیز از این جنایت تصویر برداری میکرد. به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ این دختر پس از خروج از آپارتمان بلافاصله به پاسگاه پلیس رفت،پلیس نیز بی درنگ عازم آپارتمان شد و پیش از خروج متهمان آنها را دستگیر و فیلمهای تهیه شده را نیز ضبط کرد. پلیس ۵ متهم در این زمینه ...

دو زن مصری با نقشه ای از پیش طرح شده یک دختر را که یکی از این دو زن با او اختلافی قدیمی داشت را به آپارتمان خود دعوت کردند و در آنجا همسر زنی که با دختر اختلاف داشت با اسلحه سرد دختر را تهدید نمود و به او تجاوز جنسی کرد در حالیکه همسرش نیز از این جنایت تصویر برداری میکرد.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ این دختر پس از خروج از آپارتمان بلافاصله به پاسگاه پلیس رفت،پلیس نیز بی درنگ عازم آپارتمان شد و پیش از خروج متهمان آنها را دستگیر و فیلمهای تهیه شده را نیز ضبط کرد.

پلیس ۵ متهم در این زمینه را برای تحقیقات به مراکز ذیربط تحویل داد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه