ریشه تاریخی ضرب المثل «راوی سنی است»

ریشه تاریخی ضرب المثل «راوی سنی است»

01 RaviWwW.KamYab.IR ریشه تاریخی ضرب المثل «راوی سنی است»

داستان:

عبارت بالا اصولا از تعصب شیعیان در مورد ناقلان روایات اهل سنت و جماعت و یا به اصطلاح دیگر راویان سنی حکایت می کند که رفته رفته صورت ضرب المثل پیدا کرده مجازا در رابطه با منقولات غیر واقع که شنونده آن را باور نکند از باب شوخی و در لفافه ی طیب و مزاح می گوید : «راوی سنی است.» یعنی این گفته و روایت قابل اعتنا و اعتماد نیست و باید به دیده ی تأمل در آن نگریست.

اما ریشه ی این عبارت مثلی : دین اسلام که چهارده قرن از عمر و ظهورش می گذرد در ابتدا یعنی عصر جاهلیت و بت پرستی در شهر مکه در حجاز طلوع کرده و تاریخ ظهور آن اوایل قرن هفتم میلادی یعنی سال ۶۱۰ میلادی است که محمد به پیغمبری مبعوث گردیده است. در طول مدت بیست و سه سال دوران بعثت آیات الهی که به زبان وحی بر پیامبر اسلام نازل می گردید مجموعا قرآن مجید نامیده شد و آن را پس از رحلت محمد و در دوره ی خلفای راشدین جمع و تدوین کرده به مصحف موسوم کرده اند و آن مرکب از یکصد و چهارده سوره و هر سوره مرکب از چندین آیه و در مطاوی آنها قواعد و احکام و امثال و قصص و دستورهای اخلاقی فراوان آمده است و مسلمانان برآنند که کلیه ی دستور معاش و معاد ایشان در قرآن مندرج است و خیر دنیا و آخرت از آن کتاب حاصل می گردد.

مبانی اصلیه ی دین اسلام را به عقیده ی اهل سنت و جماعت سه اصل توحید و نبوت و معاد تشکیل می دهد که دو اصل امامت و عدل نیز بر حسب عقیده ی متکلمین شیعه بر آن سه اصل اضافه شده است.

به علاوه در نزد اسلامیان مجموعه ی روایاتی وجود دارد که به نام احادیث شناخته می شوند و آنها عبارت است از چندین روایت که از کلمات پیامبر اسلام نقل شده و آن را سنت گویند. چون عمربن خطاب کشته شد ریشه ی اختلاف سران مسلمین از شورای شش نفره ی علی، عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف و سعدبن ابی وقاص، که بنا بر وصیت خلیفه ی دوم تشکیل شده بود بارور شده از اسلام واحد فرقه های عدیده ی عامه و خاصه که همان شیعه و سنی باشد منشعب گردیده است.

عوامل و جهات اصلی اختلاف مسلمین در صدر اسلام عبارت بودند از:

سقیفه ی بنی ساعده، واقعه ی فدک، واقعه ی تشکیل شورای شش نفره، شورش بر ضد عثمان و کشته شدن او و داستان پیراهن عث��ان، واقعه ی غدیرخم و مآلا همین حدیث تفرقه و جز اینها که از حوصله ی این مقال خارج است، اسلامیان را به دو دسته شیعی و سنی منشعب کرده است و از آن پس هر روایتی که بر مظلومیت و ولایت و خلافت علی بن ابی طالب باشد اهل سنت و جماعت شاید بگویند راوی شیعی و یا به اصطلاح دیگر راوی رافضی است و آنچه از روایت ها دال بر حقانیت خلافت خلفای ثلاث ابوبکر، عمر، عثمان و مردود بودن واقعه ی غدیرخم و جز اینها باشد شیعیان به طنز و تعریض می گویند : «روای سنی است.» یعنی پیرو اهل سنت و جماعت است و روایتش اعتباری ندارد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه