ریحانا اولین خوانندهٔ زن اهل باربادوس و دومین هنرمند باربادوسی ست که موفق به دریافت جایزه گرمی شده است. اولین آلبوم ریحانا در سال ۲۰۰۵ به بازار آمد. ریحانا آلبوم دوم خود را با تاخیر یک ساله ای با نام دختری مثل من به فروشگاه های شهر روانه کرد. سال بعد نیز با آلبوم دختر خوب بد شد منتقدان را متعجب کرد، و در همین زمان بود که به شهرت و محبوبیت رسید. ریحانا در حال حاضر در شهر سن دیگو در جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا زندگی می کند. در این مطلب گشتی در خانه میلیون دلاری این خواننده موفق می زنیم. ...

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!!

 

ریحانا اولین خوانندهٔ زن اهل باربادوس و دومین هنرمند باربادوسی ست که موفق به دریافت جایزه گرمی شده است. اولین آلبوم ریحانا در سال ۲۰۰۵ به بازار آمد. ریحانا آلبوم دوم خود را با تاخیر یک ساله ای با نام دختری مثل من به فروشگاه های شهر روانه کرد. سال بعد نیز با آلبوم دختر خوب بد شد منتقدان را متعجب کرد، و در همین زمان بود که به شهرت و محبوبیت رسید.

ریحانا در حال حاضر در شهر سن دیگو در جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا زندگی می کند. در این مطلب گشتی در خانه میلیون دلاری این خواننده موفق می زنیم.

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 1

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 2

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 3

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 4

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 5

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 6

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 7

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 8

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 9

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 10

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 11

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 12

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 13

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 14

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 15

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 16

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 17

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 18

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 19

 

ریحانا و ویلای چند میلیارد دلاری او +تصاویر!! - تصویر 20

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه