روز دوم جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره با نمایش فیلم های، قصه ها (رخشان بنی اعتماد) زندگی جای دیگریست (منوچهر هادی ) مردن به وقت شهریور (هاتف علی مردانی) در بخش سودای سیمرغ ، و فیلمهای روزگاری عشق و خیانت (داود بیدل) و ملبورن ( نیما جاویدی) در بخش نگاه نو، ادامه پیدا کرد. از نکات قابل ذکر در جشنواره سی و دوم ارتقا کیفیت عناصر دیداری و شنیداری غالب فیلمهاست اما متاسفانه فیلمنامه ها بیشتر در حد متوسط یا حتی ضعیف مانده اند، از بازیهای تاثیرگذار بازیگران هم نباید غافل ماند.

روز دوم جشنواره فیلم فجر (عکس)

روز دوم جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره با نمایش فیلم های، قصه ها (رخشان بنی اعتماد) زندگی جای دیگریست (منوچهر هادی ) مردن به وقت شهریور (هاتف علی مردانی) در بخش سودای سیمرغ ، و فیلمهای روزگاری عشق و خیانت (داود بیدل) و ملبورن ( نیما جاویدی) در بخش نگاه نو، ادامه پیدا کرد.

از نکات قابل ذکر در جشنواره سی و دوم ارتقا کیفیت عناصر دیداری و شنیداری غالب فیلمهاست اما متاسفانه فیلمنامه ها بیشتر در حد متوسط یا حتی ضعیف مانده اند، از بازیهای تاثیرگذار بازیگران هم نباید غافل ماند.

روز دوم جشنواره فیلم فجر (عکس) - تصویر 1
 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه