راه های هوشمندانه استفاده از خط چشم که هر زنی باید آنها را بداند +تصاویر

راه های هوشمندانه استفاده از خط چشم که هر زنی باید آنها را بداند +تصاویر - تصویر 1

از خط چشم به عنوان راهنمای خطوط مایع چشم استفاده کنید

اگر دستان شما به اندازه کافی برای کشیدن خط چشم ثابت نیستند، چشم های خود را با یک خط چشم تعیین کنید و سپس خط مایع چشم را از کنار آن بکشید.

راه های هوشمندانه استفاده از خط چشم که هر زنی باید آنها را بداند +تصاویر

استفاده از یک خط چشم سفید در ابتدا و سپس استفاده ی کمتر ازسایه چشم، شما را بسیار بهتر نشان می دهد

در واقع این روش باعث می شود که رنگ پوست خود را بپوشانید و بیس خوبی برای سایه زدن و ایجاد رنگ های پاپ روی چشم به شما می دهد.

راه های هوشمندانه استفاده از خط چشم که هر زنی باید آنها را بداند +تصاویر

خط چشم مخصوص خود را با یک قلم مرطوب و سایه چشم بسازید

قلم مرطوب، سایه را کمی تیره تر خواهد کرد و باعث بیشتر به چشم آمدن خط چشم می شود.

راه های هوشمندانه استفاده از خط چشم که هر زنی باید آنها را بداند +تصاویر

از خط چشم سفید رنگ به منظور برجسته کردن ابرو استفاده کنید

خط زیر و بالای ابروی خود را با یک خط چشم سفیدرنگ ضخیم مشخص کنید و برای بیشتر جلوه نمودن ابروی خود از یک تکه اسفنج برای پخش کردن آن در همان محدوده استفاده نمایید.

راه های هوشمندانه استفاده از خط چشم که هر زنی باید آنها را بداند +تصاویر

از ریمل برای خط چشم استفاده کنید

اگر موقعیتی پیش آمد که خط چشم در دسترس نداشتید می توانید از قلم خود استفاده نموده و مقداری از ریمل را برداشته و به عنوان خط چشم استفاده کنید.

راه های هوشمندانه استفاده از خط چشم که هر زنی باید آنها را بداند +تصاویر

تهیه و ترجمه: مجله اینترنتی زیگیل

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه