دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۳

دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۳

معدن نمک در پرو

01 TasavirwWw.Kamyab.ir 5 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


یک دختر قرقیز در کوه های شمال افغانستان

02 TasavirwWw.Kamyab.ir 5 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


پل وست مینستر لندن


03 TasavirwWw.Kamyab.ir 5 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


آغاز سال تحصیلی در یک مدرسه ویران شده در اثر حملات اسراییل در غزه

04 TasavirwWw.Kamyab.ir 5 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393

05 TasavirwWw.Kamyab.ir 5 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


کنسرت “ریکی ویلسون” در لندن

06 TasavirwWw.Kamyab.ir 5 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393مسابقات اتومبیلرانی فرمول E در پکن

07 TasavirwWw.Kamyab.ir 5 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


گیر کردن سه خوک در لانه شان در سیل (چین)

08 TasavirwWw.Kamyab.ir 6 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


اجرای یک مراسم آیینی با فرو کردن سطحی دو خنجر به پوست سینه (بالی اندونزی)

09 TasavirwWw.Kamyab.ir 5 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


ریودو ژانیرو برزیل

10 TasavirwWw.Kamyab.ir 5 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


حضور بوش و کلینتون در برنامه ای در موزه خبر (نیوزیوم) در واشنگتن

11 TasavirwWw.Kamyab.ir 4 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


محاصره یک خانه در سیل (پنجاب پاکستان)

12 TasavirwWw.Kamyab.ir 4 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک (ایتالیا)

13 TasavirwWw.Kamyab.ir 4 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


بدون شرح!

14 TasavirwWw.Kamyab.ir 3 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393

15 TasavirwWw.Kamyab.ir 1 دیدنی های امروز کمیاب دوشنبه 24 شهریور ماه 1393


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه