دیترویت، یکی از مهمترین شهرهای صنعتی آمریکا با ۱۸ میلیارد دلار بدهی سقوط کرد و تحت حمایت قانون ورشکستگیآمریکا قرار گرفت. دیترویت که در ایالت میشیگان قرار دارد، زمانی در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خودروهای تولید این شهر در اوایل قرن ۲۰ بخش قابل توجهی از بازارهای جهانی را تصاحب کرده بودند. دیترویت در طول ۶۰ سال نیمی از جمعیت خود را از دست داده است. حالا دیگر آن شهر صنعتی بزرگ روز به روز اوضاع بدتری پیدا می کند و ساختمان های خالی از سکنه اش روز به روز بیشتر می شوند. به گونه ای که مانند شهر های م ...

دیترویت ، بزرگ شهر خودروسازی آمریکا ورشکسته شد !

دیترویت، یکی از مهمترین شهرهای صنعتی آمریکا با ۱۸ میلیارد دلار بدهی سقوط کرد و تحت حمایت قانون ورشکستگیآمریکا قرار گرفت.
دیترویت که در ایالت میشیگان قرار دارد، زمانی در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خودروهای تولید این شهر در اوایل قرن ۲۰ بخش قابل توجهی از بازارهای جهانی را تصاحب کرده بودند.
دیترویت در طول ۶۰ سال نیمی از جمعیت خود را از دست داده است.
حالا دیگر آن شهر صنعتی بزرگ روز به روز اوضاع بدتری پیدا می کند و ساختمان های خالی از سکنه اش روز به روز بیشتر می شوند.
به گونه ای که مانند شهر های متروکه یا شهر ارواح شده است !

Loading[WwW.Kamyab.IR]

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

Detroit,خودروسازی آمریکا,آمریکا,ماشین

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه