دختر مریم اوزرلی (در نقش خرم سلطان ) روز ۱۰ فوریه به دنیا آمد. دختر مریم اوزرلی روز ۱۰ فوریه به دنیا آمد. مریم اسم فرزندش را لارا گذاشته است. البته دلیل کناره گیری مریم اوزرلی از نقش خرم سلطان نیز سلامتی دخترش در طول بارداری اش بوده است.

دختر مریم اوزرلی (در نقش خرم سلطان ) روز ۱۰ فوریه به دنیا آمد

دختر مریم اوزرلی روز ۱۰ فوریه به دنیا آمد.

مریم اسم فرزندش را لارا گذاشته است.

البته دلیل کناره گیری مریم اوزرلی از نقش خرم سلطان نیز سلامتی دخترش در طول بارداری اش بوده است.

Daughter Maryam Avzrly[WwW.KamYab.IR] Daughter Maryam Avzrly [WwW.KamYab.IR]

Khurram Sultan[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه