در یکی از پروازهای روز شنبه از روسیه به یروان، پایتخت ارمنستان یکی از مسافران وضع حمل کرد و به این ترتیب دختری در آسمان متولد شد. این نوزاد که از مادری به نام آرمینه متولد شده، دو کیلو و ۵۵۰ گرم وزن دارد. آرمینه فرزند خود را پس از شش ماه و نیم بارداری در هواپیما به دنیا آورده است. به نقل از ایرانیان فان.

دختری که در آسمان متولد شد + تصویر

در یکی از پروازهای روز شنبه از روسیه به یروان، پایتخت ارمنستان یکی از مسافران وضع حمل کرد و به این ترتیب دختری در آسمان متولد شد.
این نوزاد که از مادری به نام آرمینه متولد شده، دو کیلو و ۵۵۰ گرم وزن دارد. آرمینه فرزند خود را پس از شش ماه و نیم بارداری در هواپیما به دنیا آورده است.

aseman[WwW.Kamyab.IR]

 

به نقل از ایرانیان فان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه