ارتش افغانستان به منظور انجام عملیات های شبانه و جستجو منازل افراد مرتبط به طالبان و القاعده تعدادی از زنان افغانی را به عضویت یگان عملیات ویژه این کشور پذیرفته است. این زنان پس از تکمیل آموزش با رعایت کامل حجاب اسلامی به منظور کمک به عملیات های ارتش افغانستان وارد خدمت می شوند. به دلیل مسائل امنیتی تصاویر از پشت تهیه شده است. به نقل از تودی لینک.

دخترهای کماندوی افغان / عکس

ارتش افغانستان به منظور انجام عملیات های شبانه و جستجو منازل افراد مرتبط به طالبان و القاعده تعدادی از زنان افغانی را به عضویت یگان عملیات ویژه این کشور پذیرفته است. این زنان پس از تکمیل آموزش با رعایت کامل حجاب اسلامی به منظور کمک به عملیات های ارتش افغانستان وارد خدمت می شوند. به دلیل مسائل امنیتی تصاویر از پشت تهیه شده است.

[afghan[WwW.Kamyab.IR

Afghan [WwW.KaMyAb.Ir]]

 

 

به نقل از تودی لینک

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه