داوری فیلم های اول جشنواره فیلم فجر آغاز شد

داوری فیلم های اول جشنواره فیلم فجر آغاز شد

داوری فیلم‌های اول جشنواره فیلم فجر توسط داوران این بخش آغاز شد.

 

فارس ، داوری بخش فیلم‌های اول (نگاه نو) جشنواره فیلم فجر با حضور داوران این بخش روز سه شنبه (7 بهمن ماه)آغاز شد.

 

داوران این بخش فیلم‌های اول منتخب از سوی هیات انتخاب را در دفتر موسسه رسانه‌های تصویری می‌بینند و به قضاوت می‌نشینند. این درحالی است که رئیس هیئت داوران مجید مجیدی هنوز در آلمان برای آماده سازی «محمد»(ص)به سر می برد.

 

همایون اسعدیان، حسن بلخاری، فرشته طائرپور، محمدمهدی عسگرپور و رضا مقصودی به عنوان هیات داوران بخش نگاه نو سی‌ و‌ سومین جشنواره فیلم فجر آثار این بخش را داوری می کنند.

 

/117/


داوری فیلم‌های اول جشنواره فیلم فجر توسط داوران این بخش آغاز شد.

فارس ، داوری بخش فیلم‌های اول (نگاه نو) جشنواره فیلم فجر با حضور داوران این بخش روز سه شنبه (7 بهمن ماه)آغاز شد.

داوران این بخش فیلم‌های اول منتخب از سوی هیات انتخاب را در دفتر موسسه رسانه‌های تصویری می‌بینند و به قضاوت می‌نشینند. این درحالی است که رئیس هیئت داوران مجید مجیدی هنوز در آلمان برای آماده سازی «محمد»(ص)به سر می برد.

همایون اسعدیان، حسن بلخاری، فرشته طائرپور، محمدمهدی عسگرپور و رضا مقصودی به عنوان هیات داوران بخش نگاه نو سی‌ و‌ سومین جشنواره فیلم فجر آثار این بخش را داوری می کنند.

/117/

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه