قابلیت های غنی سازی ایران به مدت ۶ ماه “فریز” می شود اما از بین نمی رود و این کشور همچنان می تواند در صورت اراده و شکست مذاکرات به سمت ساخت سلاح هسته ای پیش برود. روزنامه آمریکایی “یو اس ای تودی” با انتشار یادداشتی توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ را دارای نکات خوب ، بد و زشت برای غرب و آمریکا دانسته است. به گزارش کمیاب در این یادداشت در سه قسمت نکات خوب و بد و زشت این توافق از دیدگاه این روزنامه مورد اشاره قرار گرفته ، که در پی می آید:. خوب:. ۱- به طور موقت برنامه هسته ای ایران “فریز” می شو ...

“خوب ، بد ، زشت” توافق ژنو از نگاه غربی ها

قابلیت های غنی سازی ایران به مدت ۶ ماه “فریز” می شود اما از بین نمی رود و این کشور همچنان می تواند در صورت اراده و شکست مذاکرات به سمت ساخت سلاح هسته ای پیش برود. روزنامه آمریکایی “یو اس ای تودی” با انتشار یادداشتی توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ را دارای نکات خوب ، بد و زشت برای غرب و آمریکا دانسته است.

به گزارش کمیاب در این یادداشت در سه قسمت نکات خوب و بد و زشت این توافق از دیدگاه این روزنامه مورد اشاره قرار گرفته ، که در پی می آید:

خوب:

۱- به طور موقت برنامه هسته ای ایران “فریز” می شود.

۲- ایران باید اورانیوم غنی شده بالای ۲۰ درصد خود را یا رقیق تر کرده یا تبدیل به میله های سوخت جامد کند. این مساله – یعنی کاهش ذخائر اورانیوم غلیظ تر ایران – زمان لازم برای این کشور به منظور ساخت سلاح هسته ای را طولانی تر می کند.

۳- غرب موضوع غنی سازی را به عنوان ” یک حق” برای ایران به رسمیت نشناخته است.

۴- این توافق راه را برای ادامه گفت و گو و مذاکره با ایران بر سر محدود تر کردن برنامه هسته ای این کشور و دیگر موضوعات مورد اختلاف از جمله حمایت ایران از تروریسم هموار می کند.

۵- ایران برنامه راکتور تولید پلوتونیوم خود را به مدت ۶ ماه متوقف می کند.

۶- این توافق اجازه بازرسی های بیشتر بین المللی بر فعالیت های هسته ای ایران را فراهم می کند.

بد:

۱- قابلیت های غنی سازی ایران به مدت ۶ ماه “فریز” می شود اما از بین نمی رود و این کشور همچنان می تواند در صورت اراده و شکست مذاکرات به سمت ساخت سلاح هسته ای پیش برود.

۲- این توافق به ایران این اجاره را می دهد که ادعا کند غرب غنی سازی ایران را به عنوان یک حق پذیرفته است.

۳- این توافق آن گونه که قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد خواسته اند تاسیسات غنی سازی ایران را بر نمی چیند.

۴- بخشی از تحریم های ایران که به سختی مورد اعمال و موافقت بین المللی قرار گرفته بر داشته می شود(شکاف در بدنه ساختمان تحریم ایران).

۵- فعالیت راکتور تولید پلوتونیوم(تاسیسات آب سنگین اراک) ایران برای حداقل یک سال آینده عملیاتی نخواهد شد؛ از این رو اشاره به توقف ۶ ماهه در این تاسیسات بی معنی است.

زشت:

این توافق به دولت ایران به عنوان یک کشور در آستانه هسته ای شدن مشروعیت می بخشد که این مساله می تواند آغاز گر یک مسابقه یا رقابت تسلیحات هسته ای جدید در خاورمیانه شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه