خواننده پاپ و خرید لباس کنسرتش!

سرویس هنربه نقل از موسیقی ایرانیان؛ بخش موسیقی:

بهنام صفوی در اینستاگرامش نوشت: «۲ روز دیگه تا کنسرت تهران مونده و اینجا همون جایی که لباسای کنسرت و اومدم خریدم. خیلی دوستون دارم…»

بهنام صفوی

بهنام صفوی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه