حضور لیلا حاتمی در جشنواره کن ۲۰۱۴ (عکس هایی از لیلا حاتمی)

حضور لیلا حاتمی در جشنواره کن ۲۰۱۴ (عکس هایی از لیلا حاتمی)

لیلا حاتمی در مهمانی شام Dior و مجلۀ ELLE در جشنواره کن ۲۰۱۴

1 Leyla HatamiWwW.kamYab.ir حضور لیلا حاتمی در جشنواره کن 2014 (عکس هایی از لیلا حاتمی)
لیلا حاتمی در مهمانی شام Dior و مجلۀ ELLE در جشنواره کن ۲۰۱۴

2 Leyla HatamiWwW.kamYab.ir حضور لیلا حاتمی در جشنواره کن 2014 (عکس هایی از لیلا حاتمی)
لیلا حاتمی در مهمانی شام Dior و مجلۀ ELLE در جشنواره کن ۲۰۱۴

3 Leyla HatamiWwW.kamYab.ir حضور لیلا حاتمی در جشنواره کن 2014 (عکس هایی از لیلا حاتمی)

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه