جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا

این روزها، ایام شادی برای مسیحیان جهان در سراسر این کره‌ی خاکی است و هرچند رویداد سال نو در سراسر دنیا یکسان است؛ مردم با سال گذشته وداع می‌کنند و به سال جدید خوش‌آمد می‌گویند و برای یکدیگر بهترین ها را آرزوها را می‌کنند اما برخی رسم و رسوم های جشن سال نو در کشورهای مختلف، متفاوت است.

با توجه به شروع سال نو میلادی هیجان بر همه جا مستولی شده و همه مردم دنیا در شور و حال این روزهای پر تب و تاب هستند. در این روزها در کشورهای مختلف جهان، مردم با اجرای مراسم آتشبازی از آخرین ساعات سال ۲۰۱۴ لذت برده و با برگزاری جشن‌های متعدد ورود به سال نو میلادی را تجربه کردند. معمولاً در این زمان، مردم به صورت دسته جمعی همراه با خانواده و دوستان در خیابان‌ها جمع شده و تا پاسی از شب به جشن و پایکوبی می‌پردازند.

تصاویری که در ادامه به تماشای آنها خواهیم نشست از برگزاری مراسم پیشواز سال نو میلادی در اقصی نقاط جهان تهیه شده که مسلما دیدن آنها برای شما جالب توجه خواهد بود. ضمن آرزوی سالی سرشار از آرامش و خوشبختی برای تمام کسانیکه با تقویم میلادی زندگی را سپری می کنند، از شما دوستان دعوت می‌کنیم برای تماشای تصاویر جشنهای نور و شادمانی آغاز سال ۲۰۱۵ با ما همراه شوید.

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 1

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 2

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 3

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 4

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 5

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 6

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 7

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 8

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 9

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 10

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 11

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 12

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 13

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 14

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 15

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 16

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 17

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 18

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 19

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 20

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 21

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 22

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 23

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 24

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 25

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 26

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 27

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 28

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 29

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 30

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 31

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 32

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 33

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 34

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 35

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 36

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 37

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 38

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 39

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 40

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 41

 

جشن سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سراسر دنیا - تصویر 42

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه