جشنواره سی‌و‌سوم دسترنج دستان خالی اما سینه‌های پر عشق و امید است

ایوبی در پیام به جشنواره فیلم فجر؛

جشنواره سی‌و‌سوم دسترنج دستان خالی اما سینه‌های پر عشق و امید است

 جشنواره سی‌و‌سوم دسترنج دستان خالی اما سینه‌های پر عشق و امید است

رئیس سازمان سینمایی به سی و سومین جشنواره فیلم فجر پیام داد.

تسنیم متن کامل پیام دکتر " حجت الله ایوبی " به شرح زیر است:

سلام و درود بر سینمای ایران که به گویاترین زبان همواره نجوا کرده است: "من عاشق محمدم" .دهه فجرتان و سی و سومین همایش اقتدارمان مبارک.


صدای پای بزرگان سینما،شکوه اندیشه ناب جوان ایرانی و نسیم خوش امید به مشام می رسد.جشنواره سی و سوم پنجره ای است به فردا ؛ به آینده ای درخشان ؛ به سوی سینمای امید.

نقشه راه سینمای امید... ادب،احترام ، اعتماد، دوستی ، آرامش و گذشت...که کلید واژگان فلسفه این طریق اند.جشنواره سی و سوم دسترنج دستان خالی اما سینه های پر عشق وامید است.


جشن درخشش اندیشه های تابناک بر شما مبارک.در برابر این همه متانت و صبوری و همراهی سر تعظیم فرود می آورم؛ از اینکه همراهتان هستم به خود می بالم؛ و به شهروندی شهر دل ،شهر سینمای ایران افتخار می کنم که :


شهریست پر ظریفان وز هر طرف نگاری
یاران صلای عشق است گر می کنید کاری

دوستدارتان؛حجت الله ایوبی

/117/


جشنواره سی‌و‌سوم دسترنج دستان خالی اما سینه‌های پر عشق و امید است

 جشنواره سی و سوم دسترنج دستان خالی اما سینه های پر عشق و امید است

رئیس سازمان سینمایی به سی و سومین جشنواره فیلم فجر پیام داد.

تسنیم متن کامل پیام دکتر " حجت الله ایوبی " به شرح زیر است:

سلام و درود بر سینمای ایران که به گویاترین زبان همواره نجوا کرده است: "من عاشق محمدم" .دهه فجرتان و سی و سومین همایش اقتدارمان مبارک.


صدای پای بزرگان سینما،شکوه اندیشه ناب جوان ایرانی و نسیم خوش امید به مشام می رسد.جشنواره سی و سوم پنجره ای است به فردا ؛ به آینده ای درخشان ؛ به سوی سینمای امید.

نقشه راه سینمای امید... ادب،احترام ، اعتماد، دوستی ، آرامش و گذشت...که کلید وا��گان فلسفه این طریق اند.جشنواره سی و سوم دسترنج دستان خالی اما سینه های پر عشق وامید است.


جشن درخشش اندیشه های تابناک بر شما مبارک.در برابر این همه متانت و صبوری و همراهی سر تعظیم فرود می آورم؛ از اینکه همراهتان هستم به خود می بالم؛ و به شهروندی شهر دل ،شهر سینمای ایران افتخار می کنم که :


شهریست پر ظریفان وز هر طرف نگاری
یاران صلای عشق است گر می کنید کاری

دوستدارتان؛حجت الله ایوبی

/117/

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه