تمرین تیم ملی کشتی آلیش(کشتی با کمربند) بانوان بمنظور شرکت در مسابقات آسیایی عصر چهارشنبه در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. منبع: ایرنا.

تمرین کشتی زنان در تهران (عکس)

 

تمرین تیم ملی کشتی آلیش(کشتی با کمربند) بانوان بمنظور شرکت در مسابقات آسیایی عصر چهارشنبه در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

 

01-Koshti[Nayabfun.com]

 

02-Koshti[Nayabfun.com]

 

03-Koshti[Nayabfun.com]

 

 

04-Koshti[Nayabfun.com]

 

05-Koshti[Nayabfun.com]

 

06-Koshti[Nayabfun.com]

 

07-Koshti[Nayabfun.com]

 

 

08-Koshti[Nayabfun.com]

 

 

09-Koshti[Nayabfun.com]

 

11-Koshti[Nayabfun.com]

 

 

12-Koshti[Nayabfun.com]

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه