همانطور که می دانید به ابتکار سازمان سینمایی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی روز پنج شنبه دهم بهمن‌ماه در سینماهای سراسر کشور طرح “سینما سلام” یا همان “سینما بدون بلیت” اجرا شد که اغلب سینماهایی که مجری این طرح بودند با حضور چشم‌گیر مردم مواجه شدند. گفتنی است استقبال از طرح سینما سلام غافلگیر کننده بود بطوریکه در شهرستان های مختلف از اول وقت، صف های طولانی در مقابل سینماها تشکیل شد و میتوان گفت ازدحام تماشاگران بیش از حد انتظار برگزار کنندکان بود. و اما تصاویری که در ادامه پست می بینید صحنه هایی ا ...

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران

همانطور که می دانید به ابتکار سازمان سینمایی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی روز پنج شنبه دهم بهمن‌ماه در سینماهای سراسر کشور طرح “سینما سلام” یا همان “سینما بدون بلیت” اجرا شد که اغلب سینماهایی که مجری این طرح بودند با حضور چشم‌گیر مردم مواجه شدند. گفتنی است استقبال از طرح سینما سلام غافلگیر کننده بود بطوریکه در شهرستان های مختلف از اول وقت، صف های طولانی در مقابل سینماها تشکیل شد و میتوان گفت ازدحام تماشاگران بیش از حد انتظار برگزار کنندکان بود.

و اما تصاویری که در ادامه پست می بینید صحنه هایی است مربوط به روز سینما سلام در شیراز، اراک، آذربایجان شرقی و استان مرکزی که به وفور در تهران و سایر شهرستانهای دیگر در روز و شب پنجشنبه قابل مشاهده بود! به دلیل ازدیاد جمعیت، آسیب هایی به سینماها وارد شده است. همچنین گزارش ها از مصدومیت برخی از تماشاگران حاکی است. معلوم نیست دلیل این رفتار عدم فرهنگسازی صحیح، عدم مدیریت درست مسئولین، فقدان انضباط اجتماعی و … چیست؟

با توجه به اجرای این طرح در روز پنجشنبه تماشای فیلم در سینماهای کشور رایگان بود. در روز سینما سلام سینماهای کشور شاهد حضور مردم بودند. ازدحام در برخی سینماها به حدی بود که ماموران مانع حضور مردم به سینماها می‌شدند. در برخی از سینماها هم ازدحام به حدی بود که به شکستن شیشه و درگیری های مختصری بین تماشاگران انجامید. این روز قرار بود روز “سلام به سینما” باشد اما گویا روز “حمله به سینما” بود! هجوم مردم برای رفتن به سینمای مجانی و شکسته شدن شیشه‌ها و درهای سالن‌های سینما از جمله مواردی بود که هر بیننده را به تاسف خوردن وادار می کند.

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 1

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 2

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 3

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 4

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 5

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 6

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 7

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 8

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 9

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 10

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 11

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 12

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 13

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 14

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 15

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 16

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 17

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 18

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 19

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 20

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 21

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 22

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 23

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 24

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 25

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 26

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 27

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 28

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 29

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 30

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 31

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 32

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 33

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 34

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 35

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 36

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 37

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 38

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 39

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 40

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 41

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 42

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 43

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 44

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 45

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 46

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 47

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 48

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 49

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 50

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 51

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 52

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 53

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 54

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 55

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 56

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 57

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 58

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 59

 

 

تصاویـری از یک روز سینـمای رایـگان در ایـران - تصویر 60

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه