تصاویر همسران سفرا در دیدار با همسر احمدی نژاد!. سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران با حضور در مراسم جشن ۲۲ بهمن در محل وزارت خارجه، این مناسبت را به مقامات ارشد ایرانی تبریک گفتند.

تصاویر همسران سفرا در دیدار با همسر احمدی نژاد!

سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران با حضور در مراسم جشن ۲۲ بهمن در محل وزارت خارجه، این مناسبت را به مقامات ارشد ایرانی تبریک گفتند
تصاویر همسران سفرا در دیدار با همسر احمدی نژاد! - تصویر 1
تصاویر همسران سفرا در دیدار با همسر احمدی نژاد! - تصویر 2
تصاویر همسران سفرا در دیدار با همسر احمدی نژاد! - تصویر 3
تصاویر همسران سفرا در دیدار با همسر احمدی نژاد! - تصویر 4

تصاویر همسران سفرا در دیدار با همسر احمدی نژاد! - تصویر 5

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه