تصاویر محل عبور عابران پیاده در چین. طراحی شهری از مغفول ترین موضوعات شهرداری های کشور است. تنها در چند سال اخیر برخی کلان شهرهای کشور به این مقوله ورود کرده اند. نمونه ای از یک طرح موفق را در چین می بینید. منبع: عصرایران.

تصاویر محل عبور عابران پیاده در چین

طراحی شهری از مغفول ترین موضوعات شهرداری های کشور است.تنها در چند سال اخیر برخی کلان شهرهای کشور به این مقوله ورود کرده اند. نمونه ای از یک طرح موفق را در چین می بینید.

1-China[WwW.KamYab.IR]
2-China[WwW.KamYab.IR]
3-China[WwW.KamYab.IR]
4-China[WwW.KamYab.IR]
5-China[WwW.KamYab.IR]
6-China[WwW.KamYab.IR]
7-China[WwW.KamYab.IR]
منبع: عصرایران
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه