با شروع شمارش معکوس برای برگزاری سنت شب چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) تب فروش لوازم این شب از ترقه گرفته تا فواره آتش و موشک صدادار و دینامیت صوتی و…. بالا گرفته است. به نقل از فردا نیوز.

تصاویر/ فروش لوازم چهارشنبه سوری

با شروع شمارش معکوس برای برگزاری سنت شب چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) تب فروش لوازم این شب از ترقه گرفته تا فواره آتش و موشک صدادار و دینامیت صوتی و…..بالا گرفته است.

4shanbesori[WwW.Kamyab.IR] 4shanbesori1[WwW.Kamyab.IR] 4shanbesori2[WwW.Kamyab.IR] 4shanbesori3[WwW.Kamyab.IR] 4shanbesori4[WwW.Kamyab.IR]

به نقل از فردا نیوز

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه