تصاویر جذاب و دیدنی شهریور 94

تصاویر جذاب و دیدنی  شهریور ۹۴

 

06-19-02

جشنواره بالون ها در واراشتاین، آلمان

06-19-03

راهبان بودایی با به صدا در آوردن شیپورها در کاخ پوتالا، پنجاهمین سالگرد تأسیس منطقه خودمختار تبت در لهاسا را جشن می گیرن

06-19-04

بدون شرح

06-19-05

06-19-06

شورولت ولت ۲۰۱۶

06-19-09

ملکه بریتانیا به همراه همسرش در اسکاتلند و در مراسم یکصدمین سال افتتاح طولانی ترین خط آهن بریتانیا

06-19-08

مزرعه گل آفتابگردان در ژنگژو چین

06-19-11

یکی از معترضان ضد دولتی در لندن

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه