تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب ۱۰ فروردین ۱۳۹۳

تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب ۱۰ فروردین ۱۳۹۳

1 Tasavere JazabwWw.KamYab.ir تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب 10 فروردین 1393

۱- در مالزی ،کودکی در برابر بردی از پیام هایی که برای مسافران هواپیمای گمشده خط هوایی مالزی نوشت شده ژست گرفته .

4 Tasavere JazabwWw.KamYab.ir تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب 10 فروردین 1393

۲- یک مرد ایرانی درچهارشنبه سوری و در پارک پردیسان تهران ، یک فانوس آرزوها را به هوا میفرستد !

5 Tasavere JazabwWw.KamYab.ir تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب 10 فروردین 1393

۳- یک صحراگرد مراکشی با شترهایش در بیابان ساهارا

6 Tasavere JazabwWw.KamYab.ir تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب 10 فروردین 1393

۴- کارگران در کریمه در حال تغییر عبارت روی سردر پارلمان

7 Tasavere JazabwWw.KamYab.ir تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب 10 فروردین 1393

در برزیل مجسمه مسیح در روز سن پاتریک با نور سبزآراسته شده

www.kamyab.ir

8 Tasavere JazabwWw.KamYab.ir تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب 10 فروردین 1393

مردم در هند در فستیوال هالی روی هم رنگ می پاشند و می رقصند!

9 Tasavere JazabwWw.KamYab.ir تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب 10 فروردین 1393

 

در غزه ، یک مرد فلسطینی و دخترش در میان انبوه گل های زرد خردل

 

2 Tasavere JazabwWw.KamYab.ir تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب 10 فروردین 1393

رقص اژدها در فستیوال هنرهای رزمی در تایوان

3 Tasavere JazabwWw.KamYab.ir تصاویر جذاب و دیدنی روز کمیاب 10 فروردین 1393

دو قلوهای خرس قطبی پس از ۱۴ هفته از تولد در باغ وحش زوریخ

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه