طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش. نور خورشید که تابش هر روزه اش را عالمتاب می دانیم، در هنگام طلوع و غروبش، آسمان و بخشی از ابرها را به رنگ‌های زرد و نارنجی و قرمز می‌بینیم که منظره ای بدیع را بوجود می آورد. هر چند این زمان مورد علاقه همه است اما برای عکاسان باذوق بیشتر … مناظری که در ادامه ایمیل مشاهده می کنید حاصل کار “ماریو مورنو” عکاس آفریقایی است که در صحراهای آفریقای جنوبی و به زیباترین شکل ممکن طلوع و غروب خورشید را به تصویر کشیده است.

طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش

 

نور خورشید که تابش هر روزه اش را عالمتاب می دانیم، در هنگام طلوع و غروبش، آسمان و بخشی از ابرها را به رنگ‌های زرد و نارنجی و قرمز می‌بینیم که منظره ای بدیع را بوجود می آورد. هر چند این زمان مورد علاقه همه است اما برای عکاسان باذوق بیشتر … مناظری که در ادامه ایمیل مشاهده می کنید حاصل کار “ماریو مورنو” عکاس آفریقایی است که در صحراهای آفریقای جنوبی و به زیباترین شکل ممکن طلوع و غروب خورشید را به تصویر کشیده است.

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 1

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 2

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 3

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 4

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 5

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 6

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 7

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 8

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 9

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 10

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 11

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 12

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 13

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 14

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 15

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 16

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 17

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 18

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 19

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 20

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 21

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 22

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 23

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 24

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 25

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 26

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 27

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 28

تصاویری از طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش - تصویر 29

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه