تاثیرات جشنواره کودک به ماندگاری حکاکی روی سنگ است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

تاثیرات جشنواره کودک به ماندگاری حکاکی روی سنگ است

 تاثیرات جشنواره کودک به ماندگاری حکاکی روی سنگ است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: انتقال فرهنگ، انتقال مسائل اخلاقی،تربیتی و اجتماعی، احترام به پدر و مادر از جمله حسن‌های جشنواره کودک و نوجوان است.

به گزارش راسخون ، حجت الاسلام احمد سالک در گفت و گو با ستاد خبری جشنواره اظهار کرد: هنر یکی از راه‌های انتقال فرهنگ به جامعه است و بی شک هنر در جشنواره‌ها نقش اساسی دارد.وی افزود: ما به دنبال هنر ارزشی هستیم نه اینکه هنر را آلوده کنیم برای مثال دفاع مقدس و کودک از آن دست موضوعاتی هستند که برپایی جشنواره برای آنها می‌تواند هنر ارزشی را معنا کند و می‌تواند هنر اسلامی و ارزشی را به مردم منتقل کند.


این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تفاوت جشنواره کودک با دیگر جشنواره‌ها در این است که کودک و نوجوان در این سنین آماده دریافت مطالب و ساخت شدن زندگی آینده هستند پس هرگونه اثری که جشنواره بر روی آنها بگذارد همچون حکاکی بر روی سنگ تا سنین کهنسالی با یک کودک باقی می‌ماند.

سالک اضافه کرد: آنچه ضرورت دارد این است که ارزش نگاه عمیق به ارزش‌ها در جشنواره کودک و نوجوان است و آنچه مهم می‌باشد این است که نباید در چنین جشنواره‌هایی فرهنگ پوچ-گرایی اشاعه یابد و هر حرکتی باید دارای پیام باشد چراکه چنین رویدادهایی بهترین موقع برای شکل دادن به کودکان هستند.


وی اظهار کرد: انتقال فرهنگ، انتقال مسائل اخلاقی،تربیتی و اجتماعی، احترام به پدر و مادر از جمله حسن‌های جشنواره کودک و نوجوان است، اما آنچه مهم و حساس است جلوگیری از انحراف چنین جشنواره‌هایی است.

/117/


تاثیرات جشنواره کودک به ماندگاری حکاکی روی سنگ است

 تاثیرات جشنواره کودک به ماندگاری حکاکی روی سنگ است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: انتقال فرهنگ، انتقال مسائل اخلاقی،تربیتی و اجتماعی، احترام به پدر و مادر از جمله حسن‌های جشنواره کودک و نوجوان است.

به گزارش راسخون ، حجت الاسلام احمد سالک در گفت و گو با ستاد خبری جشنواره اظهار کرد: هنر یکی از راه‌های انتقال فرهنگ به جامعه است و بی شک هنر در جشنواره‌ها نقش اساسی دارد.وی افزود: ما به دنبال هنر ارزشی هستیم نه اینکه هنر را آلوده کنیم برای مثال دفاع مقدس و کودک از آن دست موضوعاتی هستند که برپایی جشنواره برای آنها می‌تواند هنر ارزشی را معنا کند و می‌تواند هنر اسلامی و ارزشی را به مردم منتقل کند.


این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تفاوت جشنواره کودک با دیگر جشنواره‌ها در این است که کودک و نوجوان در این سنین آماده دریافت مطالب و ساخت شدن زندگی آینده هستند پس هرگونه اثری که جشنواره بر روی آنها بگذارد همچون حکاکی بر روی سنگ تا سنین کهنسالی با یک کودک باقی می‌ماند.

سالک اضافه کرد: آنچه ضرورت دارد این است که ارزش نگاه عمیق به ارزش‌ها در جشنواره کودک و نوجوان است و آنچه مهم می‌باشد این است که نباید در چنین جشنواره‌هایی فرهنگ پوچ-گرایی اشاعه یابد و هر حرکتی باید دارای پیام باشد چراکه چنین رویدادهایی بهترین موقع برای شکل دادن به کودکان هستند.


وی اظهار کرد: انتقال فرهنگ، انتقال مسائل اخلاقی،تربیتی و اجتماعی، احترام به پدر و مادر از جمله حسن‌های جشنواره کودک و نوجوان است، اما آنچه مهم و حساس است جلوگیری از انحراف چنین جشنواره‌هایی است.

/117/

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه