به آغـوش کوچـک مـن بیـا …

به آغـوش کوچـک مـن بیـا …

وقتی آسمان این همه بخیل است

وقتی ابرها ناخن‌خشکی می‌کنند

fels[WwW.Kamyab.IR]

وقتی دست‌هایی که باید سایبان مهربانی‌ات باشند، اینهمه کوتاهند

fels1[WwW.Kamyab.IR]

وقتی شاخه‌های بهار تا دیوار خانه تو نمی‌رسند

وقتی گردبادهای گریز در چشم‌هایت قدم می‌زنند

felestin2[WwW.Kamyab.IR]

به سراغ دست‌های من بیا

به آغوش من که برایت همیشه گرم است …

عزیز من! این آغوش هر چند کوچک، ولی برای تو یک دنیا جا دارد.

felestin3[WwW.Kamyab.IR]

این آغوش هرچند کوچک،
ولی می‌تواند سرمای ترسی که در جانت بیتوته کرده است
را به تابستانی‌ترین ظهر ممکن برساند.

وقتی “گل‌ها فقط برای دیدن تو چانه نمی‌زنند” و کسی نیست که برایت زنده بماند و زندگی کند

fantezi4[WwW.Kamyab.IR]

وقتی ثانیه‌های حیات، سال‌اند، وقتی مرگ در دو قدمی ما نفس می‌کشد و جوان می‌شود

وقتی دار و ندار جهان به پای اسلحه‌هایی می‌ریزد که فقط بلدند آدم بکشند؛

felestin5[WwW.Kamyab.IR]

به آغوش من بیا …

به این مطمئن‌ترین مکان دنیا که برای تو می‌تواند جان‌پناهی باشد.

چرا که عاقلان دنیا! سرپناهت را به موشک گرفتند و بازی‌های کودکانه‌ات را ناتمام گذاشتند.

felestin4[WwW.Kamyab.IR]

عزیز من! من شاید کوچک باشم؛

شاید دست‌های من برای به آغوش کشیدنت کوتاه باشد.

ولی دلم به اندازه تمام تابستان‌های تاریخ گرم است و آغوشم مطمئن‌ترین جا برای توست.

feks3[WwW.Kamyab.IR]

به آغوش من بیا و آرام بگیر …

از این همه صدای مسلسل‌هایی که در تاریخ راه می‌روند و گوش جغرافیا را کر کرده‌اند.

felestin6[WwW.Kamyab.IR]

به آغوش من از نگاه‌های هیز مردانی که چشم‌هایشان روی شکمشان باد کرده است و لبخند می‌زنند تا دندان‌های کرم‌خورده‌شان را به زنان روی دیوار نشان دهند.

عزیز من، خواهرکم، مطمئن‌ترین و گرم‌ترین
نقطه جغرافیا آغوش کوچک من است که برادر بزرگ توام.

fels2[WwW.Kamyab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه