برگزیدگان جشنواره - مدرسه عشق - معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره «مدرسه عشق» معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره «مدرسه عشق» معرفی شدند

برگزیدگان سومین دوره جشنواره «مدرسه عشق» روز گذشته در مراسم اختتامیه این جشنواره معرفی و تقدیر شدند.

تسنیم، شب گذشته شنبه 1 آذر 1393 مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره فرهنگی و هنری «مدرسه عشق» با معرفی برگزیدگان برگزار شد.

برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر معرفی و تقدیر شدند.

بخش نمایش نامه


نفر اول: امین آبان نفر دوم: حسین صفی نفر سوم: نصیر احمدملازهی

بخش کتاب دفاع مقدس


نفر اول: علی رستمی نفر دوم: مریم لطیفی نفر سوم: محمدرضا آقا محمدی

بخش کتاب مذهبی


نفر اول: مهدی قمی نفر دوم: انسیه حسینی نفر سوم: ابوصلاح الدین محمد مکرانی

بخش عکس


نفر اول: سید حسین موسوی نفر دوم: فرهاد راشدی‌پور نفر سوم: آرش رنج بریان

بخش پوستر


نفر اول: محسن ایزجی نفر دوم: جواد سعادت نفر سوم: احمد احسان

بخش خوشنویسی


نفر اول: محمدرضا خداویسی نفر دوم: نفیسه تقوی نفر سوم: اکبر حشمتی

بخش کاریکاتور


نفر اول: محمدعلی رجبی نفر دوم: اکبر تراب‌پور نفر سوم: زهره رضاپور

بخش نقاشی


نفر اول: حدادی نفر دوم: محترم وکیلی نفر سوم: حسین اردکانی

بخش گرافیک


نفر اول: فاطمه زهرا سلیمانی نفر دوم: علی حمزه بیک نفر سوم: پیمان جمشیدی

بخش بازی‌های رایانه‌ای


نفر برگزیده: محمد میثمی

بخش سرود


نفر اول: پیمان جمشیدی نفر دوم: محمدناصر دشتی نفر سوم: نصیر احمد ملازهی

بخش پویا نمایی


نفر برگزیده: حسین علیرضایی و سعید خلیلی

بخش تئا‌تر


نفرات برگزیده: محمد قاسمی

بخش موسیقی


نفرات برگزیده: امین صالحی و سجاد صابر کار درشت

در این مراسم همچنین از نرم افزار سرباز شهید مصری، مجله نوجوان مسلمان بسیج، نشریه تغییر سبک زندگی، مجموعه سربازان ناصرین و وبلاگ شهید ابراهیم هادی تجلیل به عمل آمد.

در مراسم اختتامیه جشنواره «مدرسه عشق» از مجید اعلمی در بخش پویا نمایی، حسین عظیمی در بخش بازی‌های رایانه‌ای، علی براتی در بخش پویا نمایی، مهدی حق وردی در بخش مستند، فرهاد امین‌زاده در بخش پویا نمایی، محسن مهاجری در بخش مستند و مهرداد رشیدیان در بخش تولید نولید مجموعه‌های آموزشی تقدیر شد.

/117/


برگزیدگان جشنواره «مدرسه عشق» معرفی شدند

برگزیدگان سومین دوره جشنواره «مدرسه عشق» روز گذشته در مراسم اختتامیه این جشنواره معرفی و تقدیر شدند.

تسنیم، شب گذشته شنبه 1 آذر 1393 مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره فرهنگی و هنری «مدرسه عشق» با معرفی برگزیدگان برگزار شد.

برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر معرفی و تقدیر شدند.

بخش نمایش نامه


نفر اول: امین آبان نفر دوم: حسین صفی نفر سوم: نصیر احمدملازهی

بخش کتاب دفاع مقدس


نفر اول: علی رستمی نفر دوم: مریم لطیفی نفر سوم: محمدرضا آقا محمدی

بخش کتاب مذهبی


نفر اول: مهدی قمی نفر دوم: انسیه حسینی نفر سوم: ابوصلاح الدین محمد مکرانی

بخش عکس


نفر اول: سید حسین موسوی نفر دوم: فرهاد راشدی‌پور نفر سوم: آرش رنج بریان

بخش پوستر


نفر اول: محسن ایزجی نفر دوم: جواد سعادت نفر سوم: احمد احسان

بخش خوشنویسی


نفر اول: محمدرضا خداویسی نفر دوم: نفیسه تقوی نفر سوم: اکبر حشمتی

بخش کاریکاتور


نفر اول: محمدعلی رجبی نفر دوم: اکبر تراب‌پور نفر سوم: زهره رضاپور

بخش نقاشی


نفر اول: حدادی نفر دوم: محترم وکیلی نفر سوم: حسین اردکانی

بخش گرافیک


نفر اول: فاطمه زهرا سلیمانی نفر دوم: علی حمزه بیک نفر سوم: پیمان جمشیدی

بخش بازی‌های رایانه‌ای


نفر برگزیده: محمد میثمی

بخش سرود


نفر اول: پیمان جمشیدی نفر دوم: محمدناصر دشتی نفر سوم: نصیر احمد ملازهی

بخش پویا نمایی


نفر برگزیده: حسین علیرضایی و سعید خلیلی

بخش تئا‌تر


نفرات برگزیده: محمد قاسمی

بخش موسیقی


نفرات برگزیده: امین صالحی و سجاد صابر کار درشت

در این مراسم همچنین از نرم افزار سرباز شهید مصری، مجله نوجوان مسلمان بسیج، نشریه تغییر سبک زندگی، مجموعه سربازان ناصرین و وبلاگ شهید ابراهیم هادی تجلیل به عمل آمد.

در مراسم اختتامیه جشنواره «مدرسه عشق» از مجید اعلمی در بخش پویا نمایی، حسین عظیمی در بخش بازی‌های رایانه‌ای، علی براتی در بخش پویا نمایی، مهدی حق وردی در بخش مستند، فرهاد امین‌زاده در بخش پویا نمایی، محسن مهاجری در بخش مستند و مهرداد رشیدیان در بخش تولید نولید مجموعه‌های آموزشی تقدیر شد.

/117/

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه