برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱)

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱)

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱)

 

به گزارش سرویس عکس نایاب فان ، همه ساله با نزدیک شدن به پایان سال میلادی خبرگزاری ها، نشریات و پایگاه های خبری جهان، برترین عکس های منتشر شده در سال گذشته را معرفی می‌کنند. در همین راستا شبکه خبری سی.ان.ان در گزارشی با بیش از ۱۰۰ عکس گزیده عکس های سال ۲۰۱۴ خود را منتشر کرد. در میان عکس های منتشر شده این شبکه خبری عکسی نیز از ایران و آرش خاموشی عکاس خبرگزاری ایسنا وجود دارد. این عکس مربوط به گذشت عبدالغنی حسین‌زاده فوتبالیست‌ قدیمی استان مازنداران از قصاص قاتل فرزندش است.

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 1

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 2

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 3

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 4

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 5

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 6

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 7

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 8

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 9

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 10

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 11

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 12

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 13

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 14

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 15

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 16

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 17

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 18

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 19

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 20

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 21

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 22

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 23

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 24

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 25

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 26

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 27

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 28

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 29

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 30

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 31

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 32

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 33

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 34

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 35

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 36

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 37

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 38

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 39

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 40

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 41

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 42

 

برترین عکس‌های سال ۲۰۱۴ سی.ان.ان (۱) - تصویر 43

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه