با - کربلا جغرافیای تاریخ - ، روایت عاشورا به جشنواره فیلم فجر آمد

با «کربلا جغرافیای تاریخ»، روایت عاشورا به جشنواره فیلم فجر آمد

«کربلا جغرافیای تاریخ» از نگاه داریوش یاری، تکراری نیست و روایتش وامدار فرهنگ و هنر ایرانی است که از جوشش خون حسین (ع) شکل گرفته است.

تسنیم، در پنجمین روز از جشنواره فیلم فجر، و در دومین سانس مستند «کربلا جغرافیای تاریخ» روی پرده بزرگ سالن اصلی برج میلاد رفت.

صدایی آشنا، متن گفتار «کربلا جغرافیای تاریخ» را می خواند. فیلم روایتی موزای است از سفر تاریخی واقعه عاشورا به دل فرهنگ ایران اسلامی. مخاطب در حین تماشای مستند، پی یافتن این سوال است که در کدامین زمان و مکانی هوای عاشورایی فیلم را نفس می کشد. فیلم از آیین های عاشورایی وام می گیرد و روایت داستانش را همراه با بازسازی تصویری از واقعه دهم محرم سال 61، به صورتی موازی از هنرهای آئینی چون نقالی، شبیه خوانی بهره می گیرد.

این مستند با شروع حرکت امام حسین (ع) از مکه به مدینه و سپس کربلا نه فقط یک واقعه را، که به شکلی موازی با آن یک فرهنگ، را روایت می کند.

تصاویر عاشورا به شکلی بدیع از پرده های نقالی به بیرون می آیند. جلوه های بصری فیلم را حسن پیله ور انجام داده است. موسیقی مجید انتظامی در کنار رفت و برگشت تصاویر در زمان حال و گذشته، به روایت فیلم کمک کرده است. صدای آشنایی که بر متن گفتار فیلم نشسته است صدای شهاب حسینی بازیگر سینما است. متن گفتار، فیلم را از بیان یک روایت تاریخی خارج می کند و تفسیری بر تاثیر جوشش خون حسینی دارد.

در فیلم علاوه بر موسیقی از نواهای عاشواریی و نوحه خوانی استفاده شده است. فیلم رزم حضرت علی اکبر(ع)، حضرت عباس (ع)، نماز ظهر عاشورا و شهادت امام حسین (ع) را با شرافت و نجابت تصویر کرده است. در اصطلاح هیاتی روضه ی مکشوف نمی خواند و غم را با نوای موسیقی و المانهای تصویری به تماشاگر منتقل می کند.

چهره های آشنای ذهن مخاطب از اولیا و اشقیای کربلا، یادگار آثار موفقی چون «سفیر»، «مختارنامه» یا «روز واقعه» است اما فیلم صحنه های کمتر بازسازی شده ای را با خلاقیت تصویر کرده است. هیبت مختار در این فیلم در شمایلی متفاوت از مختارنامه است.

عاشورای حسینی در جشنواره فیلم فجر از نگاه داریوش یاری، تکراری روایت نمی شود. روایتش وامدار فرهنگ و هنری است که از جوشش خون حسین شکل گرفته است. شاید همین است که روایتش را عاری از تحریف می کند و همین است که برای مخاطبان سالن برج میلاد دلنشین می شود.

/117/


با «کربلا جغرافیای تاریخ»، روایت عاشورا به جشنواره فیلم فجر آمد

«کربلا جغرافیای تاریخ» از نگاه داریوش یاری، تکراری نیست و روایتش وامدار فرهنگ و هنر ایرانی است که از جوشش خون حسین (ع) شکل گرفته است.

تسنیم، در پنجمین روز از جشنواره فیلم فجر، و در دومین سانس مستند «کربلا جغرافیای تاریخ» روی پرده بزرگ سالن اصلی برج میلاد رفت.

صدایی آشنا، متن گفتار «کربلا جغرافیای تاریخ» را می خواند. فیلم روایتی موزای است از سفر تاریخی واقعه عاشورا به دل فرهنگ ایران اسلامی. مخاطب در حین تماشای مستند، پی یافتن این سوال است که در کدامین زمان و مکانی هوای عاشورایی فیلم را نفس می کشد. فیلم از آیین های عاشورایی وام می گیرد و روایت داستانش را همراه با بازسازی تصویری از واقعه دهم محرم سال 61، به صورتی موازی از هنرهای آئینی چون نقالی، شبیه خوانی بهره می گیرد.

این مستند با شروع حرکت امام حسین (ع) از مکه به مدینه و سپس کربلا نه فقط یک واقعه را، که به شکلی موازی با آن یک فرهنگ، را روایت می کند.

تصاویر عاشورا به شکلی بدیع از پرده های نقالی به بیرون می آیند. جلوه های بصری فیلم را حسن پیله ور انجام داده است. موسیقی مجید انتظامی در کنار رفت و برگشت تصاویر در زمان حال و گذشته، به روایت فیلم کمک کرده است. صدای آشنایی که بر متن گفتار فیلم نشسته است صدای شهاب حسینی بازیگر سینما است. متن گفتار، فیلم را از بیان یک روایت تاریخی خارج می کند و تفسیری بر تاثیر جوشش خون حسینی دارد.

در فیلم علاوه بر موسیقی از نواهای عاشواریی و نوحه خوانی استفاده شده است. فیلم رزم حضرت علی اکبر(ع)، حضرت عباس (ع)، نماز ظهر عاشورا و شهادت امام حسین (ع) را با شرافت و نجابت تصویر کرده است. در اصطلاح هیاتی روضه ی مکشوف نمی خواند و غم را با نوای موسیقی و المانهای تصویری به تماشاگر منتقل می کند.

چهره های آشنای ذهن مخاطب از اولیا و اشقیای کربلا، یادگار آثار موفقی چون «سفیر»، «مختارنامه» یا «روز واقعه» است اما فیلم صحنه های کمتر بازسازی شده ای را با خلاقیت تصویر کرده است. هیبت مختار در این فیلم در شمایلی متفاوت از مختارنامه است.

عاشورای حسینی در جشنواره فیلم فجر از نگاه داریوش یاری، تکراری روایت نمی شود. روایتش وامدار فرهنگ و هنری است که از جوشش خون حسین شکل گرفته است. شاید همین است که روایتش را عاری از تحریف می کند و همین است که برای مخاطبان سالن برج میلاد دلنشین می شود.

/117/

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه