چارلز جنکس- نظریه پرداز و معمار- در اقدامی بی نظیر، زمین ۱۲ هکتاری خانه خود را در جنوب غرب اسکاتلند تبدیل به باغی زیبا با معماری ای برگرفته از کیهان شناسی مدرن کرده است که در زیر عکسهایی زیبا از این باغ بی نظیر را می بینیم:.

باغ زیبا و مدرن کیهان شناسی

چارلز جنکس- نظریه پرداز و معمار- در اقدامی بی نظیر، زمین ۱۲ هکتاری خانه خود را در جنوب غرب اسکاتلند تبدیل به باغی زیبا با معماری ای برگرفته از کیهان شناسی مدرن کرده است که در زیر عکسهایی زیبا از این باغ بی نظیر را می بینیم:

01(1) 01 02(1) 02 03(1) 03 04(1) 04 05(1) 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه