این اقا بابک زنجانی هستن. تاجر نفت. روزی ۴۰۰ میلیون درامد ایشون هستش. نفر اول میلیارد ایران .

بابک زنجانی سوپـر میلیـاردر ایرانـی سوار بر موتـور + عکس

این اقا بابک زنجانی هستن

تاجر نفت

روزی ۴۰۰ میلیون درامد ایشون هستش.

نفر اول میلیارد ایران .

Babak Zanjani[wWw.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه