نقاشی های سه بعدی زیبایی با مداد توسط هنرمند با استعداد رامون برین کشیده شده است که اگر از زاویه درست دیده شوند، به نظر می رسد که شخصیت های آن در حال جست و خیز کردن هستند. در این نقاشی های سه بعدی اشیا و شخصیت ها به شکلی سه بعدی به تصویر کشیده شده اند.

این نقاشی های سه بعدی عجیب توهم زا هستند+تصاویر

نقاشی های سه بعدی زیبایی با مداد توسط هنرمند با استعداد رامون برین کشیده شده است که اگر از زاویه درست دیده شوند، به نظر می رسد که شخصیت های آن در حال جست و خیز کردن هستند. در این نقاشی های سه بعدی اشیا و شخصیت ها به شکلی سه بعدی به تصویر کشیده شده اند.

این نقاشی های سه بعدی عجیب توهم زا هستند+تصاویر - تصویر 1


 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه