امریکای تعطیل +تصاویر. در پی مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا با بودجه پیشنهادی رئیس جمهوربرای سال آینده مالی، اوباما طی سخنانی، تعطیلی دولت فدرال آمریکا را برای نخستین بار در ۱۷ سال گذشته اعلام کرد. به این ترتیب بیش از ۷۰۰ هزار کارمند دولت آمریکا فعلا مجبورند به مرخصی بروند و هیچ تضمینی وجود ندارد که بعدا پرداختی در قبال این مرخصی‌های اجباری از سوی دولت صورت گیرد. در سیاست آمریکا رخدادی موسوم به “تعطیلی دولت” به موقعیتی گفته می‌شود که دولت ارائه تمامی خدمات را بجز خدمات ضروری را متوقف می‌کند. ...

امریکای تعطیل +تصاویر

در پی مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا با بودجه پیشنهادی رئیس جمهوربرای سال آینده مالی، اوباما طی سخنانی، تعطیلی دولت فدرال آمریکا را برای نخستین بار در ۱۷ سال گذشته اعلام کرد.

به این ترتیب بیش از ۷۰۰ هزار کارمند دولت آمریکا فعلا مجبورند به مرخصی بروند و هیچ تضمینی وجود ندارد که بعدا پرداختی در قبال این مرخصی‌های اجباری از سوی دولت صورت گیرد. در سیاست آمریکا رخدادی موسوم به “تعطیلی دولت” به موقعیتی گفته می‌شود که دولت ارائه تمامی خدمات را بجز خدمات ضروری را متوقف می‌کند. به طور معمول سرویس‌هایی که به کار خود ادامه می‌دهند شامل نیروهای پلیس،‌ آتش‌نشانی، خدمات ملی آب و هوا، خدمات درمانی،‌ شرکت پست، نیروهای مسلح،‌ شرکت آب و برق و مدیریت ترافیک هوایی هستند.

در پی این اقدام، همچنین فعالیت سازمان ملی هوانوردی و فضا (ناسا) به طور کلی متوقف شد و صدور گذرنامه به حالت تعلیق درآمد. تعطیلی دولت زمانی روی می‌دهد که قانونگذاران آمریکایی نتوانند بر روی بودجه مالی برای سال مالی جدید به توافق برسند. در نتیجه زمانی که بودجه کافی وجود نداشته باشد، دولت آمریکا می‌تواند خدمات غیر ضروری را در ابتدای سال مالی جدید متوقف کند .کارمندان دولتی که خدمات ضروری ارائه می‌دهند، اغلب با نام «کارمندان ضروری» شناخته می‌شوند و لازم است که به فعالیت خود ادامه دهند.

امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 1
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 2
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 3
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 4
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 5
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 6
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 7
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 8
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 9
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 10
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 11
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 12
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 13
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 14
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 15
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 16
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 17
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 18
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 19
امریکای تعطیل +تصاویر - تصویر 20
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه