امروز با نظامی گنجوی / جهان از باد نوروزی جوان شد


امروز با نظامی گنجوی / جهان از باد نوروزی جوان شد - تصویر 1

حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی در قرن ششم هجری می زیسته و زادگاه او شهر گنجه است .

آرامگاه این شاعر در همین شهر است که دردوره قاجار به وسیله دولت آذربایجان شوروی باز سازی شد. او از استادان بزرگ و از ارکان شعر فارسی است .

 

نظامی شاعری پر کار بود که غیر از دیوان قصاید و غزلیات ، پنج مثنوی مشهور به نام پنج گنج دارد و به آن خمسه نظامی هم گفته می شود نخستین مثنوی منظومه مخزن الاسرار و از مهمترین مثنوی های شعر فارسیست . مثنوی بعدی خسرو و شیرین که از جمله داستان های اواخردوره ساسانی است . سومین مثنوی منظومه ی مشهور لیلی و مجنون و برگرفته از داستان های قدیمی عربی می باشد بهرام نامه یا هفت پیکر یا هفت گنبد است که در باره داستان بهرام گور ، پادشاه پنجم ساسانی و قصه های مشهور عهد ساسانی بوده است . مثنوی پنجم اسکندر نامه نامیده می شود و از دو بخش شرفنامه و اقبالنامه تشکیل شده این مثنوی داستان اسکندر مقدونیست .

 

نظامی از سخنگویانی ست که سبک خاصی در سرودن شعر تمثیلی رابه کمال رساند . شیوه او مورد توجه بسیاری از شاعران بعدی قرارگرفت .

 

جهان از باد نوروزی جوان شد/زهی زیبا که این ساعت جهان شد
شمال صبحدم مشکین نفس گشت/صبای گرم رو عنبر فشان شد
توگویی آب خضر و آب کوثر/زهر سوی چمن جویی روان شد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه