یک دختر اهل کشور کمبوجیه که در ۱۲ سالگی به زور مادر بکارت خود را میفروشد اکنون بعد از ۵ سال از گذشته و وضعیت بد کنونی کمبوجیه می گوید. اسم این دختر داری کلو است و در مصاحبه ای با سایت Marie Claire گفته است که وقتی فقط ۱۲ ساله بوده است مادرش او را برای یک شب به یک مرد پولدار و بانفوذ میفروشد تا خرج و بدهی پدرشان که در شرطبندی بالا اورده بود را صاف کنند. مادر میگوید که تمام روز به بدهی فکر میکردم و شاکی ها مرا به مرگ تهدید کرده بودند. در ان موقع (۵ سال پیش) من فقط ۱ دلار در روز در می اوردم!این ...

اقدام بی شرمانه مادری که بکارت دختر خود را فروخت (عکس)

 

2-Bekarat[Fun.KamyabOnline.com]

 

یک دختر اهل کشور کمبوجیه که در ۱۲ سالگی به زور مادر بکارت خود را میفروشد اکنون بعد از ۵ سال از گذشته و وضعیت بد کنونی کمبوجیه می گوید.اسم این دختر داری کلو است و در مصاحبه ای با سایت Marie Claire گفته است که وقتی فقط ۱۲ ساله بوده است مادرش او را برای یک شب به یک مرد پولدار و بانفوذ میفروشد تا خرج و بدهی پدرشان که در شرطبندی بالا اورده بود را صاف کنند.

مادر میگوید که تمام روز به بدهی فکر میکردم و شاکی ها مرا به مرگ تهدید کرده بودند.در ان موقع (۵ سال پیش) من فقط ۱ دلار در روز در می اوردم!این گونه بود که من مجبور شدم کاری را بکنم که نمیخواستم و دخترم را برای یک شب به ان مرد فروختم! در کشور کمبوجیه فرهنگ تاویی حکمفرماست.در این باور مردم اعتقاد دارند که برقرار کردن ارتباط جنسی با دختران باکره طول عمر را زیاد می کند.

1-Bekarat[Fun.KamyabOnline.com]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه