به گزارش کمیاب، چندی پیش مأموران در جریان نگهداری دختربچه‌ای در خانه زن و مرد ۶۰ ساله قرار گرفتند و قاضی اجاقلو دستور داد تیمی از مأموران پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران برای افشای راز نگهداری بچه سه ساله در این خانه‌ وارد عمل شوند. مأموران خیلی سریع به خانه زوج پیر در خیابان شهید باهنر رفته و در تحقیقات از آنان پی بردند آنها هیچ گاه بچه‌دار نشده‌اند. پیرمرد گفت: سه سال پیش در مسیر بازگشت به تهران بودیم که به امامزاده رفتیم و این دختربچه را پیدا کردیم و همراه خود به تهران آوردیم چون صاحب بچه نشد ...

افشای راز دختری در خانه زوج سالخورده

1-Dokhtar[WwW.KamYab.Ir]

به گزارش کمیاب، چندی پیش مأموران در جریان نگهداری دختربچه‌ای در خانه زن و مرد ۶۰ ساله قرار گرفتند و قاضی اجاقلو دستور داد تیمی از مأموران پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران برای افشای راز نگهداری بچه سه ساله در این خانه‌ وارد عمل شوند.

مأموران خیلی سریع به خانه زوج پیر در خیابان شهید باهنر رفته و در تحقیقات از آنان پی بردند آنها هیچ گاه بچه‌دار نشده‌اند.

پیرمرد گفت: سه سال پیش در مسیر بازگشت به تهران بودیم که به امامزاده رفتیم و این دختربچه را پیدا کردیم و همراه خود به تهران آوردیم چون صاحب بچه نشده بودیم پیش پلیس نرفتیم و برای دخترکوچولو اسم «فاطمه» را انتخاب کردیم.

بنا بر این گزارش، قاضی اقاجانلو با قرار قانونی برای این زوج مرموز، دختر بچه را در اختیار شیرخوارگاه «آمنه» قرار داد و با تقاضای انتشار عکس دختربچه در روزنامه‌ها خواست کسانی که اطلاعاتی از خانواده این دخترک دارند با شماره ۷۳۹۴۸۲۸۰ و ۷۳۹۴۸۲۶۱ تماس بگیرند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه