این دختر جوان ایزدی که در منطقه «سنجار» عراق به دست داعش اسیر شده بوده، اظهار کرد: داعشیان پس از آنکه ما را به اسارت گرفتند، اعلام کردند که باید مسلمان شویم تا با ما ازدواج کنند. وی افزود: اعضای داعش سپس ما را با خود به منطقه «تل عفر» انتقال دادند و در آنجا به ما تجاوز کردند. آنها هر اقدام دختر غیر انسانی و وحشیانه‎ای که امکان انجامش بود را بر ما روا داشتند. این دختر ایزدی با بیان اینکه داعشی ها هر روز آنان را مورد انواع تجاوز قرار می‎دادند، گفت: خبیث‎‎ترین آنها که سرکرده شان بود، سه دختر ر ...

افشاگری‌ دختری که از دست داعش گریخت

 

1-Daesh[wWw.kamyab.ir]

این دختر جوان ایزدی که در منطقه «سنجار» عراق به دست داعش اسیر شده بوده، اظهار کرد: داعشیان پس از آنکه ما را به اسارت گرفتند، اعلام کردند که باید مسلمان شویم تا با ما ازدواج کنند.

وی افزود: اعضای داعش سپس ما را با خود به منطقه «تل عفر» انتقال دادند و در آنجا به ما تجاوز کردند. آنها هر اقدام دختر غیر انسانی و وحشیانه‎ای که امکان انجامش بود را بر ما روا داشتند.

این دختر ایزدی با بیان اینکه داعشی ها هر روز آنان را مورد انواع تجاوز قرار می‎دادند، گفت: خبیث‎‎ترین آنها که سرکرده شان بود، سه دختر را از میان ما برای خود انتخاب کرد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه