اعلام برگزیدگان جوایز بخش سینمای ایران

اعلام برگزیدگان جوایز بخش سینمای ایران

 اعلام برگزیدگان جوایز بخش سینمای ایران

برگزیدگان بخش سینمای ایران در آئین اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی جشنواره کودکان و نوجوانان اصفهان اعلام شد.

ستاد خبری جشنواره کودک، دربخش دیگری از آئین اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان جوایز بخش سینمای ایران با حضور داوران این بخش اعلام شد.


برگزیدگان بخش سینمای ایران

پروانه زرین بهترین فیلم بلند: محمدعلی طالبی برای فیلم قول

پروانه زرین بهترین کارگردانی: غلامرضا رمضانی برای فیلم فرار از قلعه رود خان

دیپلم افتخار بهترین کارگردانی: سیامک کاشف‌آذر برای فیلم آوا

پروانه زرین بهترین فیلم‌نامه: محسن جسور برای فیلم آوا

دیپلم افتخار بهترین فیلم‌نامه اقتباسی: حسن بیان‌لو برای فیلم قول

پروانه زرین جایزه ویژه داوران برای فیلمبرداری: علی محمد قاسمی برای فیلم قول

پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان: سوگل نصرتی برای فیلم خانه‌ای کنار ابرها

دیپلم افتخار بهترین بازیگر کودک: به یاس نوروزی برای فیلم دزد و پری

دیپلم افتخار بهترین بازیگر کودک: به آرشام طالبی برای فیلم آوا

دیپلم افتخار بهترین بازیگر کودک: به گروه بازیگران کودک و نوجوان برای فیلم باغ بهشت

دیپلم افتخار بهترین دستاورد فنی و هنری: علی تصدیقی برای فیلم تتل و راز صندوقچه

جایزه ویژه بهنام محمدی (جایزه ویژه دبیر جشنواره): حسین قاسمی‌جامی برای فیلم به بادبادک‌ها شلیک نکیند

دیپلم افتخار بهترین بازیگر خردسال: رها بدرطالعی برای فیلم سرزمین رها

/117/


 اعلام برگزیدگان جوایز بخش سینمای ایران

برگزیدگان بخش سینمای ایران در آئین اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی جشنواره کودکان و نوجوانان اصفهان اعلام شد.

ستاد خبری جشنواره کودک، دربخش دیگری از آئین اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان جوایز بخش سینمای ایران با حضور داوران این بخش اعلام شد.


برگزیدگان بخش سینمای ایران

پروانه زرین بهترین فیلم بلند: محمدعلی طالبی برای فیلم قول

پروانه زرین بهترین کارگردانی: غلامرضا رمضانی برای فیلم فرار از قلعه رود خان

دیپلم افتخار بهترین کارگردانی: سیامک کاشف‌آذر برای فیلم آوا

پروانه زرین بهترین فیلم‌نامه: محسن جسور برای فیلم آوا

دیپلم افتخار بهترین فیلم‌نامه اقتباسی: حسن بیان‌لو برای فیلم قول

پروانه زرین جایزه ویژه داوران برای فیلمبرداری: علی محمد قاسمی برای فیلم قول

پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان: سوگل نصرتی برای فیلم خانه‌ای کنار ابرها

دیپلم افتخار بهترین بازیگر کودک: به یاس نوروزی برای فیلم دزد و پری

دیپلم افتخار بهترین بازیگر کودک: به آرشام طالبی برای فیلم آوا

دیپلم افتخار بهترین بازیگر کودک: به گروه بازیگران کودک و نوجوان برای فیلم باغ بهشت

دیپلم افتخار بهترین دستاورد فنی و هنری: علی تصدیقی برای فیلم تتل و راز صندوقچه

جایزه ویژه بهنام محمدی (جایزه ویژه دبیر جشنواره): حسین قاسمی‌جامی برای فیلم به بادبادک‌ها شلیک نکیند

دیپلم افتخار بهترین بازیگر خردسال: رها بدرطالعی برای فیلم سرزمین رها

/117/

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه