اسطوره هایی که به گدایی افتاده اند!

اسطوره هایی که به گدایی افتاده اند!

صورتشان سیاه است به نشانه سیاهی زمستان و لباسشان سرخ به بهانه شادی بهار. اما حاجی فیروزهای امروزی بیشتر از آنکه به رسم پیشینیانشان، یادآور رسیدن نوروز و بهار باشند و برای شادی مردم، شادی کنند، چشمشان به جیب مردم است و جلب حس ترحمشان برای کسب درآمد.

1-Ostore[WwW.KamYab.IR]

2-Ostore[WwW.KamYab.IR]

3-Ostore[WwW.KamYab.IR]

4-Ostore[WwW.KamYab.IR]

5-Ostore[WwW.KamYab.IR]

6-Ostore[WwW.KamYab.IR]

7-Ostore[WwW.KamYab.IR]

8-Ostore[WwW.KamYab.IR]

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه