عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم از ارائه گزارش مفقود شدن اسناد تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به رئیس مجلس آن دوره خبر داد و گفت: در گزارش ارسالی نام شخصی که اسناد را به سرقت برده بود به لاریجانی دادیم، اما پیگیریها تاکنون نتیجه ای نداشته است. علی زنجانی در گفتگو با مهر در مورد به سرقت رفتن اسناد و مدارک تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس هشتم گفت: متاسفانه نتیجه کمیته تحقیق و تفحص و کار کارشناسی و بررسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و همچنین شرکت سرمایه گذاری آن( ...

عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم از ارائه گزارش مفقود شدن اسناد تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به رئیس مجلس آن دوره خبر داد و گفت: در گزارش ارسالی نام شخصی که اسناد را به سرقت برده بود به لاریجانی دادیم، اما پیگیریها تاکنون نتیجه ای نداشته است.
علی زنجانی در گفتگو با مهر در مورد به سرقت رفتن اسناد و مدارک تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس هشتم گفت: متاسفانه نتیجه کمیته تحقیق و تفحص و کار کارشناسی و بررسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و همچنین شرکت سرمایه گذاری آن(شستا) در اواخر مجلس هشتم به سرقت رفت.

وی افزود: یکسری از این اسناد مفقود شده مربوط به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا می شد که در اواخ�� تحقیق و تفحص توسط برخی از افراد که وابسته به یکی از نمایندگان مجلس بودند سرقت شد.

زنجانی با اشاره به اینکه این اسناد توسط فردی که به عنوان کارشناس در دفتر نماینده مشغول به کار بود، خودسرانه برداشته شد، اظهار داشت: این اسناد هیچ وقت به کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بازگردانده نشد و به همین دلیل برنامه های تحقیق و تفحص بی نتیجه ماند.

به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم قرار بود با اسناد و مدارکی که جمع آوری شده بود، به نتیجه ای در مورد تخلفات سازمان تامین اجتماعی برسیم که متاسفانه نتوانستیم اقدامات انجام شده را جمع بندی کنیم.

وی تاکید کرد: عدم همکاری مدیر عامل وقت تامین اجتماعی ، مفقود شدن اسناد و … دست به دست هم دادند تا نتوانیم گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را اعلام کنیم.

زنجانی در پاسخ به اینکه آیا مفقود شدن اسناد تامین اجتماعی در مجلس هشتم اعلام شد گفت: بله، این اقدام صورت گرفت و گزارش کتبی از وضعیت مفقود شدن اسناد و مدارک به رئیس مجلس اعلام شد.

وی علت عدم اعلام نتایج تخلفات تامین اجتماعی در مجلس هشتم را نرسیدن به جمع بندی نهایی از اسناد موجود به دلیل مفقود شدن اسناد دانست و گفت: با توجه به اینکه چندین هزار سند مفقود شده بود به همین علت نمی توانستیم اقدامات کمیته تحقیق و تفحص را به سرانجام برسانیم و نتیجه نهایی را اعلام کنیم در صورتیکه به اسناد بسیار مهمی دست پیدا کرده بودیم و قصد داشتیم اسناد و مدارک نهایی را همراه با گزارش به صحن علنی مجلس اعلام کنیم که متاسفانه نشد.

زنجانی گفت: متاسفانه یکی از نمایندگان مجلس با ما همکاری نکرد. وی که عضو این کمیته نیز بود، توسط کارشناسی تمامی مدارک را به دفتر خودش برد همین باعث شد که عملیات تحقیق و تفحص نیمه کاره رها شود و پس از این ماجرا گزارش کتبی از مدارک گم شده به لاریجانی رئیس مجلس هشتم داده شد که البته نام فردی را که نسبت به این کار اقدام کرده بود هم آوردیم، اما با توجه به پیگیریهایی که آنها انجام دادند، اتفاقی نیفتاد.

وی به تحقیق و تفحص در مجلس نهم نیز از تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه نتایح کمیته قبلی به دلیل مفقود شدن اسناد مشخص نشد به همین دلیل مجددا کمیته ای به ین منظور تشکیل شده است که امیدواریم این دفعه به نتیحه برسد .

دو روز قبل محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی از ربوده شدن ۲۰ هزار صفحه از اسناد کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم خبر داده بود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه