ابتکار در استفاده از پراید (عکس)

ابتکار در استفاده از پراید (عکس)

ابتکار در استفاده از پراید (عکس)

تصویر زیر، یک پراید را که در حال حمل یک در آهنی بزرگ است، در کمربندی کرمان نشان می‌دهد. این عکس را «نایاب فان» منتشر کرده است.
1-Perayd[Fun.KamyabOnline.com]
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه