آنچه در ۱۶ آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو دیروز یکشنبه در بسیاری از دانشگاه های کشور بویژه در تهران از جمله دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و شخصیت های نظام برگزار شد. این مراسم با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی درمانی ایران، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی و محمدرضا عارف عض ...

آنچه در ۱۶ آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت

آیین بزرگداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو دیروز یکشنبه در بسیاری از دانشگاه های کشور بویژه در تهران از جمله دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و شخصیت های نظام برگزار شد.

این مراسم با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی درمانی ایران، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی و محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه شهید بهشتی، غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، عباس عبدی و عباس سلیمی نمین در دانشگاه امیرکبیر همراه بود که حاشیه هایی را نیز بهمراه داشت.

تصاویر زیر گوشه هایی از برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و دانشکده فنی دانشگاه تهران را نشان می دهد.

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 1

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 2

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 3

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 4

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 5

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 6

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 7

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 8

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 9

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 10

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 11

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 12

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 13

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 14

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 15

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 16

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 17

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 18

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 19

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 20

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 21

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 22

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 23

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 24

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 25

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 26

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 27

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 28

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 29

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 30

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 31

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 32

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 33

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 34

 

آنچه در 16 آذر امسال، روز بزرگداشت دانشجو گذشت (سری اول) - تصویر 35

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه