فیلم دوربین مداربستهای در نیویورک نشان داد که یک مادر ۴۰ ساله چگونه دخترش را تشویق میکند که با دختر جوانی درگیر شود و او را زیر ضربات مشت و لگد خود بگیرد. به گفته پلیس نیویورک، این مادر ۴۰ ساله به نام “امی لوگری”، مدام دختر خود را تشویق میکرد که با دختر دیگر درگیر شود، به او مشت بزند و حتی به صورتش چنگ بیندازد. مأموران پلیس پس از انتشار فیلم در صفحه فیسبوک دست به کار شدند و امی را به اتهام سوءرفتار و ترغیب دخترش به رفتاری ضداجتماعی بازداشت کردند. مأموران پلیس نیویورک میگویند: این مادر حق ندا ...

آموزش کتک کاری مادر به فرزند در خیابان + عکس

 

فیلم دوربین مداربستهای در نیویورک نشان داد که یک مادر ۴۰ ساله چگونه دخترش را تشویق میکند که با دختر جوانی درگیر شود و او را زیر ضربات مشت و لگد خود بگیرد.

kotak-kary[WwW.Kamyab.IR]

به گفته پلیس نیویورک، این مادر ۴۰ ساله به نام “امی لوگری”، مدام دختر خود را تشویق میکرد که با دختر دیگر درگیر شود، به او مشت بزند و حتی به صورتش چنگ بیندازد.
مأموران پلیس پس از انتشار فیلم در صفحه فیسبوک دست به کار شدند و امی را به اتهام سوءرفتار و ترغیب دخترش به رفتاری ضداجتماعی بازداشت کردند.
مأموران پلیس نیویورک میگویند: این مادر حق نداشت که جان دخترش را به خطر بیندازد تا بتواند قدرت خود را به نمایش بگذارد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه