آزار و اذیت زنان توسط مرد شيطان صفت

آزار و اذیت زنان توسط مرد شیطان صفت

رسیدگی به این پرونده همزمان با شکایت زن جوانی در پلیس آگاهی شیراز در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت.

او در شکایت خود به ماموران گفت: امروز برای رفتن از محل کارم به خانه سوار یک دستگاه خودروی پراید شدم. پس از طی مسیری ناگهان راننده تغییر مسیر داد، وقتی اعتراض کردم مدعی شد مسیر اصلی مسدود شده است. به رفتارش شک نکردم اما بعد از لحظاتی متوجه شدم به سمت خارج شهر در حال حرکت است که این موضوع شک مرا بیشتر کرد.

زن جوان ادامه داد: از راننده خواستم توقف کند تا پیاده شوم اما او همچنان به مسیر خود ادامه داد. خواستم در را باز کنم که او با چاقو تهدیدم کرد. او مدعی بود اگر مقاومت کنم مرا می‌کشد. مرد شیطان صفت مرا به محل خلوتی برد و پس از سرقت وسایل من را مورد آزار و اذیت قرار داد.

پس از این شکایت و با توجه به حساسیت موضوع تیمی از کارآگاهان تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند. ماموران با کمک شاکی به چهرنگاری از مرد شیطان صفت پرداختند.

در حالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت، زن دیگری با مراجعه به پلیس شکایت مشابهی را مطرح کرد.

دومین شاکی نیز گفت: من به عنوان مسافر سوار خودرو شدم. رفتار راننده خیلی عادی بود به همین خاطر به او شک نکردم. پس از طی مسافتی راننده از زیر صندلی چاقویی بیرون آورد و با آن مرا تهدید کرد که اگر در برابرش مقاومت کنم مرا می‌کشد. او پس از اجرای نقشه شیطانی خود مرا همانجا رها کرد و گریخت.

در ادامه کارآگاهان با ردیابی‌های خود موفق به شناسایی و دستگیری متهم شده و او را در عملیات ضربتی دستگیر کردند.

متهم در ابتدا منکر هرگونه جرمی شد اما در ادامه پس از مواجهه حضوری با شاکیان لب به اعتراف گشود.

پرونده مرد شیطان‌صفت برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان فارس ارسال شد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه