اگر شما هم مانند بسیاری از خانم های دیگر برای گرمای تابستان موهای خود را کوتاه کرده اید و نمی توانید مدل هایی مانند دم اسبی، گوجه ای یا شنیون را امتحان کنید، ما در اینجا مدل هایی را برایتان آورده ایم که به کمک آنها می توانید در میهمانی ها بدرخشید. این ستارگان هالیوود به سادگی و با کمی خلاقیت موهای خود را از حالت کسل کننده همیشگی در آورده اند. 1. جولیان هاف. 2. کیت مارا. 3. سینا میلر. 4. امیلیا کلارک. 5. رزمند پایک. 6. جنیفر لوپز. 7. دیانا ایگران. 8. دمی لواتو. 9. مارگو رابی. 10. ر ...


آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

اگر شما هم مانند بسیاری از خانم های دیگر برای گرمای تابستان موهای خود را کوتاه کرده اید و نمی توانید مدل هایی مانند دم اسبی، گوجه ای یا شنیون را امتحان کنید، ما در اینجا مدل هایی را برایتان آورده ایم که به کمک آنها می توانید در میهمانی ها بدرخشید. این ستارگان هالیوود به سادگی و با کمی خلاقیت موهای خود را از حالت کسل کننده همیشگی در آورده اند.

1. جولیان هاف

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

2. کیت مارا

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

3. سینا میلر

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

4. امیلیا کلارک

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

5. رزمند پایک

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

6. جنیفر لوپز

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

7. دیانا ایگران

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

8. دمی لواتو

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

9. مارگو رابی

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

10. رز بیرن

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

11. شی لین وودلی

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

12. جنا الفمن

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

13. تیلور سویفت

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

14. جما آرترتون

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

15. اما استون

آرایش موی کوتاه به شیوه هالیوودی ها +تصاویر

منبع:برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه