در فهرست کشورهای مورد علاقه جهانگردهای آمریکایی، ایران شاید یکی از کم طرفدارترین کشورها باشد. اما نه برای هر جهانگردی. برای برندون استنتون، عکاس آمریکایی ساکن نیویورک، ایران انتخاب اول بود. او با دوربین اش به ایران رفت و خارج از قیل و قال جنجال های سیاسی تصویری متفاوت از آنچه این روزها در رسانه ها از ایران می بینیم ثبت کرد. براندون استنتون عکاسی نیویورکی است. عکس‌های او یک ویژگی ساده، اما مهم دارند: مردم عادی موضوع عکس‌های او هستند. اسمی که روی کارهایش گذاشته است هم از همین جا می‌آید. “ ...

آدم های نیویورک :پروژه جالب عکاسی یک آمریکایی از مردم معمولی ایرانی

در فهرست کشورهای مورد علاقه جهانگردهای آمریکایی، ایران شاید یکی از کم طرفدارترین کشورها باشد. اما نه برای هر جهانگردی. برای برندون استنتون، عکاس آمریکایی ساکن نیویورک، ایران انتخاب اول بود. او با دوربین اش به ایران رفت و خارج از قیل و قال جنجال های سیاسی تصویری متفاوت از آنچه این روزها در رسانه ها از ایران می بینیم ثبت کرد.
براندون استنتون عکاسی نیویورکی است. عکس‌های او یک ویژگی ساده، اما مهم دارند: مردم عادی موضوع عکس‌های او هستند.
اسمی که روی کارهایش گذاشته است هم از همین جا می‌آید. “آدم‌های نیویورک”.
او باکی ندارد که جلوی رهگذرها بپرد و از آنها بخواهد که سوژه عکس‌هایش شوند.
صفحه فیسبوک او، که عکس‌هایش را در آن منتشر می‌کند، بیش از نیم میلیون عضو دارد.

با وجود این که اسم کارهایش “آدم‌های نیویورک” است، حالا دامنه مردمانی که مقابل دوربین او می‌ایستند تا شیراز و اصفهان و تهران هم رسیده است.
او گفته که انگیزه‌ای سیاسی از سفر به ایران نداشته و فقط می‌خواسته زندگی روزمره مردم را به تص��یر بکشد.
مهمان‌نوازی ایرانی‌ها برای او یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های رفتار مردم بوده است.
او می‌گوید که در ایران عجیب‌ترین چیز برای او این بوده که هیچ چیز عجیب نبوده است.
براندون استنتون می‌گوید کارش با ایران تمام نشده است.

منبع متن : بی بی سی فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه